Varför prenumerera?

KAK:s nyhetsbrev ger dig nyheter som berör medlemmarna – och trender som formar framtidens motorvärld.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på KAK:s nyhetsbrev behöver du aldrig vara orolig för att missa någonting. Varje nytt nummer landar i din inbox så du kan läsa det när du vill.

Vår organisation

KAK, grundad år 1903, är idag en rikstäckande allmännyttig ideell förening med främsta syfte att främja en sund utveckling av den svenska bilismen.

KAK ägnar sig åt ansvarsfrågor kopplade till bil och trafik, motorsport och sociala klubbaktiviteter. Ansvarsfrågorna hanteras i huvudsak av Expertrådet. KAK:s tre regionala avdelningar genomför sociala klubbaktiviteter för sina medlemmar. KAK Motorsport organiserar sin verksamhet inom ramen för Svenska Bilsportförbundets och Riksidrottsförbundets regelverk. De tre verksamhetsdelarna samverkar för att göra det attraktivt genom ett medlemskap stödja klubben. Utöver kansliet i Stockholm bedrivs verksamheten uteslutande ideellt.

För mer information

Besök vår hemsida: kak.se

Subscribe to Kungliga Automobil Klubbens nyhetsbrev

KAK:s nyhetsbrev ger dig nyheter och trender som formar framtidens motorvärld.

People

Generalsekreterare, Kungliga Automobil Klubben.